Aktualności

Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych!

2 kwietnia 2021

30 marca 2021

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dzisiaj pracuje i Komisje Sejmowe również.
Trzeba zasłużyć na świąteczny odpoczynek!

18 marca 2021

Wczoraj zostałam wybrana do Podkomisji Infrastruktury.
Dzisiaj od rana pracujemy nad Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

16 marca 2021

Dzisiaj Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatruje informację przedstawianą przez prezesa NIK o wynikach kontroli szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych i wypłacania odszkodowań.

1 marca 2021

Cześć ich Pamięci❗
Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji złożyłam wieniec pod pomnikiem bohaterów podziemia niepodległościowego i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej Ziemi Jasielskiej.🇵🇱

24 lutego 2021

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu prezentowałam stanowisko klubu w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy zapewnienia ciągłości prowadzenia na terytorium RP przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich gospodarki łowieckiej, szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych oraz wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań jak również podejmowania działań na rzecz walki z afrykańskim pomorem świń.

21 lutego 2021

Gratuluję Ochotniczej Straży Pożarnej Jasło-Niegłowice pozyskania agregatu prądotwórczego o mocy 123 kW i zestawu pomp przewoźnych. Sprzęt został zakupiony dzięki dotacji w wysokości 100 tyś. zł z Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

14 stycznia 2021

✅We wtorek 12 stycznia br. miałam przyjemność uczestniczyć w przekazaniu samochodu ratowniczo-gaśniczego🚒 dla Ochotnicza Straż Pożarna w Myscowej zakupionego ze środków Fundusz Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro .
✅Serdecznie gratuluję jednostce OSP w Myscowej nowego sprzętu, który bez wątpienia wpłynie na lepsze funkcjonowanie jednostki oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

12 stycznia 2021

✅Dzisiaj miałam przyjemność uczestniczyć w przekazaniu średniego samochodu pożarniczego GBA 🚒 oraz sprzętu dla jednostki OSP Łazy Dębowieckie zakupionego przy pomocy Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro .
✅Kwota dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości to ponad 130 tys. zł.
✅Serdecznie gratuluję jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach Dębowieckich nowego sprzętu, który bez wątpienia wpłynie na lepsze funkcjonowanie jednostki i pozwoli skutecznie nieść pomoc potrzebującym.

10 stycznia 2021

✅8 stycznia w Kołaczyce miałam przyjemność uczestniczyć w przekazaniu sprzętu dla Straż Pożarna Kołaczyce zakupionego ze środków Fundusz Sprawiedliwości ,których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
✅Dzięki dofinasowaniu, lokalna jednostka OSP została doposażona w wysokiej jakości pompy o wartości 30 tys. zł.
które podniosą skuteczność w akcjach związanych z przeciwdziałaniem skutkom powodzi.
✅Gratuluję jednostce wspaniałego i profesjonalnego sprzętu, który na pewno będzie dobrze służył druhom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Flag Counter