O mnie

ŻYCIE PRYWATNE

Urodziłam się 3 czerwca 1954 roku w Brzostku. Jestem mężatką, mam trójkę dorosłych dzieci: Barbarę, Agnieszkę i Marcina.

Dzieciństwo i młodość spędziłam w domu rodzinnym w Błażkowej, urokliwej miejscowości powiatu jasielskiego, w której urodził się Karol Irzykowski. W Szkole Podstawowej w Błażkowej nie tylko zdobywałam wiedzę, ale należałam do harcerstwa i zespołu mandolinistów, który dawał występy w gminie i regionie. Dalszą edukację podjęłam w Technikum Chemicznym w Jaśle, a mieszkając w internacie często korzystałam z oferty dwóch kin i Jasielskiego Domu Kultury, śpiewałam w szkolnym chórze, chodziłam na zajęcia kółka fotograficznego i działałam w PCK, oddając honorowo krew.

Po maturze i dobrze zdanych egzaminach podjęłam studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie  prowadziłam badania w Kole Naukowym Towaroznawców i otrzymywałam stypendium naukowe. Ponadto mocno zaangażowałam się w szeroką działalność Duszpasterstwa Akademickiego – Dominikańskiej „Beczki”, gdzie nie tylko pogłębiałam swoją wiarę, uczyłam bezpłatnie młodzież poruszającą się na wózkach, ale angażowałam się w działalność opozycyjną. Po śmierci Staszka Pyjasa brałam udział w bojkotowaniu Juwenaliów, które przeszły do historii jako „czarne Juwenalia” oraz brałam udział w „czarnym marszu” pod Wawel, gdzie podpisałam deklarację powstania Studenckiego Komitetu Solidarności.

Po studiach wyszłam za mąż i zamieszkałam w Dąbrówce koło Jasła. Gdy rodziła się „Solidarność” ja rodziłam własne dzieci, a wychowując je, nie pracowałam zawodowo, więc wspierałam proces tworzenia się „Solidarności” Rolników Indywidualnych w gminie Brzyska.


ŻYCIE ZAWODOWE

W 1983 roku podjęłam pracę nauczycielki matematyki w Błażkowej na 4 miesięczne zastępstwo. Miałam dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, i za radą dyrektora szkoły pozostałam w szkolnictwie. Uczyłam krótko w Szkole Podstawowej we Wróblowej, a następnie już na stałe w Lipnicy Dolnej. W 1989 r. włączyłam się w proces przemian współpracując z Komitetem Obywatelskim w Jaśle przy organizacji czerwcowych wyborów i zakładając NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gminie Brzyska. Zostałam Przewodniczącą Koła Gminnego.

W 1990 r. z ramienia Solidarności przygotowywałam pierwsze wybory do samorządu terytorialnego Gminy Brzyska i po zwycięstwie kandydatów prawicowych oraz uzyskaniu mandatu radnej podjęłam się funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Brzyska. Wielkim osiągnięciem tej kadencji były modernizacje i rozbudowy obiektów szkolnych i remonty dróg w gminie.

W 1991 roku w postępowaniu konkursowym zostałam wybrana na dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipnicy Dolnej i tę funkcję pełniłam do 2006 r. W tym czasie rozbudowałam zmodernizowałam i wyposażyłam obiekt szkolny oraz zorganizowałam uroczystości nadania Szkole imienia Jana Pawła II, a uczniowie osiągali wysokie wyniki nauczania, potwierdzone w egzaminach kompetencyjnych.

W latach 1995-2005 byłam Społecznym Kuratorem Rodzinnym przy Sądzie Rejonowym w Jaśle. W wyborach do Rady Gminy II kadencji uzyskałam mandat radnej i zostałam Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. W następnych wyborach samorządowych w 1998r. uzyskałam mandat radnej Rady Powiatu w Jaśle i zostałam wybrana Przewodniczącą tej Rady. W 2002 r. zostałam ponownie wybrana radną i Przewodniczącą Rady Powiatu Jasielskiego.

W wyborach samorządowych w 2006 r. zostałam wybrana Burmistrzem Miasta Jasła  i radną powiatu. W związku z tym, że tych funkcji nie można łączyć złożyłam rezygnację z mandatu radnej. Sprawując urząd burmistrza zrealizowałam duże inwestycje, ale też wiele mniejszych przedsięwzięć, które dla Jasła mają istotne znaczenie. Dbałam o każdą dziedzinę życia i funkcjonowania miasta, aby Jasło rozwijało się równomiernie i każdy czul się w nim dobrze. Moja praca na stanowisku burmistrza została uhonorowana tytułami: „Najlepszy Burmistrz Podkarpacia”, „Honorowy Podhalańczyk”, „Honorowy Wiarus Podkarpackiego Wojska”.

 

1a

Uroczysta gala wręczenia statuetek
w plebiscycie „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”

 

Za pracę i działalność społeczną otrzymałam odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal „Zwycięskiej Nike”, Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Srebrna Odznaka Solidarności, Złota Odznaka Sybiraków, Złota odznaka Związku Niewidomych, Odznaka 90-lecia PCK, Srebrna Odznaka Polskiego Związku Motorowego, Srebrna Odznaka Zasłużonego działacza TPD, Złota Odznaka Związku Emerytów i Rencistów, Odznaka „Zasłużony” za zasługi w rozwoju klubu Czarni.

Jestem Przewodniczącą Zarządu Społecznego Komitetu Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ulicy Zielonej w Jaśle i członkiem Stowarzyszenia Salezjańskich Współpracowników Prowincji Krakowskiej.

Od 2006 roku jestem w Prawie i Sprawiedliwości.

 

Pasjonuje mnie styl władzy oparty na uczciwości i sprawiedliwości, polegający na służbie i trosce o każdego człowieka.

Moje życiowe motto
„Człowiek realizuje siebie, spełnia siebie, przekraczając siebie” (JP II).

Flag Counter