Działalność samorządowa

Moja przygoda samorządowa rozpoczęła się w 1990 roku, kiedy została uchwalona Ustawa o Samorządzie Terytorialnym 8 marca 1990 roku i Komitet Obywatelski w Jaśle zlecił mi przygotowanie tych wyborów w Gminie Brzyska.

Organizowałam wówczas spotkania z mieszkańcami miejscowości  i tworzyłam listę kandydatów do Rady Gminy Brzyska. Po wygranych wyborach zostałam Przewodniczącą Rady Gminy Brzyska. Z entuzjazmem realizowaliśmy  inwestycje na które mieszkańcy czekali od lat, zwłaszcza modernizowaliśmy obiekty szkolne i drogi .

W 1994 r. ponownie zostałam wybrana Radną i Przewodniczącą Komisji  Rewizyjnej. Dużym osiągnięciem tej kadencji było wybudowanie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Błażkowej.

W 1998r. wygrałam wybory  do Rady Powiatu w Jaśle i podjęłam się roli Przewodniczącej Rady Powiatu.

W 2002r. ponownie uzyskałam mandat Radnej i zostałam wybrana Przewodniczącą Rady Powiatu Jasielskiego.

W 2006r. wybrana zostałam na burmistrza Miasta Jasła i do Rady Powiatu Jasielskiego. Złożyłam rezygnacje z mandatu radnej, a ślubowanie Burmistrza złożyłam 2 grudnia 2006r. i w tym dniu rozpoczęłam pracę w Urzędzie Miasta Jasła.

Sprawując urząd burmistrza skupiłam się na zdobywaniu zewnętrznych środków finansowych na inwestycje, co sprawiło, że zrealizowaliśmy ich bardzo dużo, a prawie 40 % zadłużenie miasta obniżyliśmy do 20 %.

Jako burmistrz pozyskiwałam duże pieniądze  unijne i państwowe, dzięki którym w ciągu 4 lat zrealizowałam wiele inwestycji :

 • wymiana 10 km sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody za 31 mln zł,
 • odnowa centrum miasta (nowe chodniki i nawierzchnie ulic, monitoring wizyjny ) – 7 mln. zł,
 • budowa i modernizacja dróg w warzyckiej strefie przemysłowej – 6 mln. zł,
 • budowa dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią – 1,7 mln. zł,
 • docieplenie,tynki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana kaloryferów budynków trzech szkół (SP nr 1, 4 i Gimnazjum nr 2) oraz sześciu przedszkoli (nr 6 ,9, 10, 11, 12, 13 ) – 5 mln. zł,
 • remonty i wyposażenie kuchni i jadalni we wszystkich szkołach i przedszkolach (3,2 mln zł ),
 • modernizacja taboru ZMKS – zakup 11 nowych autobusów, 25 nowych wiat przystankowych – 5,5 mln. zł,
 • zakup nowoczesnego sprzętu strażackiego, w tym 2 samochodów – 2 mln. zł ,
 • budowa nowego budynku socjalnego i oddanie mieszkań komunalnych dla 25 rodzin – 1,6mln zł,
 • komputeryzacja i informatyzacja Urzędu i obiektów publicznych – 1,9 mln. zł ,
 • przebudowa ulic Kazimierza Wielkiego, Rynek, Kościuszki, budowa ronda – 3 mln. zł,
 • przebudowa południowej pierzei Rynku ( deptak ) – 0,5 mln. zł,
 • budowa Miasteczka Ruchu Drogowego dla dzieci i młodzieży,
 • dokończenie budowy i wyposażenie sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1

Jednocześnie wykonaliśmy bardzo dużo mniejszych przedsięwzięć istotnych dla mieszkańców:

 • remonty wewnętrzne we wszystkich placówkach oświatowych – 5 mln. zł,
 • remonty 70% dróg na wszystkich osiedlach, wymiana nawierzchni chodników, utworzenie 300 miejsc parkingowych , modernizacja rowów melioracyjnych – 11mln. zł.
 • remonty domów osiedlowych i stadionowych, remiz strażackich, fontanny na Rynku, budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej i Kolegium Języka Niemieckiego, – 2 mln. zł,
 • budowa placów zabaw, remonty boisk i stadionu na Śniadeckich, zakup stadionu na Rafinerii,
 • napisanie projektu i pozyskanie pieniędzy na zakup 30 komputerów i instalację internetu dla uczniów o wysokich wynikach w nauce,
 • nowe lodowisko, sprzęt na siłownię, wannę SPA na MOSiR,
 • kilkukrotne dofinansowanie zakupu sprzętu do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
 • urządzenie zieleni miejskiej,
 • przygotowanie projektów i pozyskanie pieniędzy na inwestycje w latach 2011 – 2012: Rekultywację Wysypiska na Osiedlu Sobniów, na remont jezdni i chodników na ul. Sikorskiego,.Żeromskiego, Krajowickiej, modernizację odkrytego basenu na MOSiRze, rewitalizację otwartych przestrzeni miejskich (budowa skateparku, parku linowego, toru dla BMX, placów zabaw), zagospodarowanie terenów pocegielnianych na ul. Kwiatowej na tereny rekreacyjno – sportowe.

W czasie mojej (4-letniej) kadencji zostało wybudowanych 5,2 km nowych wałów przeciwpowodziowych na Ropie i Wisłoce ( 22 mln. zł), przeprowadzona została modernizacja wszystkich dróg krajowych i wojewódzkich w obrębie miasta (25 mln. zł ) i remonty najbardziej zniszczonych dróg powiatowych ( ul. Floriańska, Graniczna ).

Aby wyjść naprzeciw potrzebom najmłodszych mieszkańców naszego grodu utworzyliśmy Integracyjna Szkolę Podstawową w budynku Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum na Osiedlu Sobniów, przejęliśmy na własność obiekt Przedszkola Miejskiego nr 3, którego działalność miała zostać przeniesiona w inne miejsce.

Dbaliśmy o wszystkie sfery życia, w tym o kulturę, sport, organizację uroczystości patriotycznych i imprez promujących tak Jasło jak i region jasielski.

Największą imprezą przyciągającą gości z całej Polski i zza granicy były organizowane na bardzo wysokim poziomie Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle. Gościliśmy na nich konsulów USA, Słowacji, Węgier, Słowenii, gubernatora Odessy, senatorów i posłów naszego  i europejskiego parlamentu, dyrektorów ważnych instytucji i zakładów. Dwukrotna obecność europosła Tomasza Poręby zaowocowała inicjatywą ustawodawczą korzystną dla polskich winiarzy przyjętą przez Sejm w Maju 2011 roku,

Jasielski Dom Kultury pod nowym kierownictwem stal się jednym z najprężniej działających ośrodków kultury na Podkarpaciu rozwijając dotychczasowe formy działalności i wprowadzając nowe : Jesień Teatralną, Wakacyjne Czwartki Artystyczne, Park Sztuk Rozmaitych, Wyszechradzkie Festiwale,zajęcia taneczne itd. Liczba występów profesjonalnych zespołów oraz uczestników wydarzeń kulturalnych wzrosła w JDK o 800 %.

W zakresie sportu oprócz przeprowadzonych inwestycji i remontów podjęliśmy szeroką współpracę ze środowiskiem sportowym i utworzyliśmy w tym celu Miejską Radę Sportu, ustanowiliśmy nagrody dla sportowców za wysokie osiągnięcia, organizowaliśmy metę (2009 r.) i start (2010 r.) Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, międzynarodowe imprezy sportowe i wprowadziliśmy program „Trener Osiedlowy”, aby na sportowo zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży.

Dofinansowana była działalność wielu organizacji społecznych i kombatanckich działających w naszym mieście.

Rozwój miasta został i jest potwierdzany przez rankingi ogólnopolskie : na 903 miasta w Polsce za wyniki roku 2009 Jasło uzyskało 47 miejsce, a za 2010 r. 35 miejsce, podczas gdy nigdy wcześniej nie znalazło się w tzw. ,, Złotej Setce” .

Ponadto Miasto zdobyło tytuły :”Przyjazna Gmina”, „Innowacyjna Gmina”, „Gmina dbająca o finanse Mieszkańców” , „Sportowa Gmina”, „Lider Elektronicznej Administracji”, godło promocyjne „Teraz Polska”.

Flag Counter