Aktualności

Na temat zbiorniku Kąty-Myscowa na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

4 maja 2017

Podczas sesji (28.12.2015 r.) radni przyjęli stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące zaniechania planów wykonania suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Kąty – Myscowa” i podjęcia działań zmierzających do kontynuowania realizacji budowy zbiornika retencyjnego w tym miejscu. W projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły zaprezentowana została zmiana obecnej funkcji zbiornika „Kąty Myscowa”, planowanego jako zbiornik retencyjny na suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Sejmik Województwa Podkarpackiego zdecydowanie sprzeciwia się tej propozycji. Wicemarszałek Maria Kurowska uzasadniała podczas obrad stanowisko województwa.

Relacja z sesji na stronie podkarpackie.pl

 

Rozwijamy współpracę z partnerami z Chin

4 maja 2017

Pozyskanie informacji na temat kierunków rozwoju branży turystycznej w Polsce i Chinach oraz wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne produkty turystyczne to główne tematy spotkania, które odbyło się 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podkarpackiej delegacji przewodniczyła wicemarszałek Maria Kurowska, natomiast stronie chińskiej – Lan Tianli, wicegubernator Kuangsi-Czuang, regionu partnerskiego Województwa Podkarpackiego

Spotkanie rozpoczął Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. Jego uczestnikami byli również przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej na czele z dyrektorem Departamentu Instrumentów Marketingowych Barbarą Tutak.

2

Naszych partnerów z Chin zainteresowała przede wszystkim prezentacja podkarpackich doświadczeń i projektów w odniesieniu do rozwoju turystyki zdrowotnej. Z kolei region Kuangsi może się pochwalić ogromną liczbą turystów zagranicznych – ponad 4 miliony – którzy każdego roku odwiedzają ten zakątek Chin. Na zakończenie spotkania wicegubernator Lan Tianli zaprosił jego uczestników na przyszłoroczną edycję targów handlowych Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo – Wschodniej ASEAN.

Województwo Podkarpackie i Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang łączy podpisane
18 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Porozumienie o ustanowieniu partnerskich relacji. W ramach zawartej umowy partnerzy zobowiązują się do wymiany praktyk i współpracy m.in. w obszarze gospodarki, handlu, nauki i techniki, kultury, edukacji, sportu, zdrowia, a także zasobów ludzkich w celu promowania wspólnego dobrobytu i rozwoju.

1

Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang, położony w południowej części Chin, jest jednym z pięciu etnicznych autonomicznych regionów chińskich i może poszczycić się najbardziej urokliwymi krajobrazami górskimi, rzecznymi oraz nadmorskimi kurortami. Pod jurysdykcją regionu znajduje się 14 prefektur i 109 powiatów zajmujących 236.700 km² powierzchni lądowej oraz 129.300 km² powierzchni wodnej. Stolicą regionu jest miasto Nanning, znane jako „Zielone miasto Chin”. Region zamieszkuje około 54 miliony mieszkańców.

Piotr Kwaśniak
Kancelaria Zarządu UMWP

Debata nad projektem budżetu województwa

28 kwietnia 2017

Debata nad projektem budżetu dla Podkarpacia na 2016 rok oraz złożenie ślubowania przez nowych radnych województwa – to najważniejsze tematy XVI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która odbyła się 30 listopada 2015 r.

Sesja rozpoczęła się od ślubowania nowych radnych województwa – Anny Huk, Ewy Leniart, Jacka Kotuli i Sławomira Miklicza.

Zasiedli oni w sejmikowych ławach w miejsce dotychczasowych radnych – Anny Schmidt –Rodziewicz, Mieczysława Miazgi, Wojciecha Buczaka oraz Joanny Frydrych, którzy po ostatnich wyborach parlamentarnych reprezentują Podkarpackie w Sejmie RP.

Pełna relacja z sesji na stronie podkarpackie.pl.

 

 

Zmiany w zarządzie i prezydium sejmiku województwa

28 kwietnia 2017

Na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która odbyła się 30 października 2015 r., radni wybrali nowego przewodniczącego sejmiku oraz wicemarszałka. Pracą radnych będzie teraz kierował Jerzy Borcz, a w zarządzie ponownie – tym razem jednak w fotelu wicemarszałka – zasiądzie Bogdan Romaniuk.

Szersza relacja z wydarzenia na stronie podkarpackie.pl.

 

 

Sukces kampanii promujących kolej

27 kwietnia 2017

Dwie kampanie społeczne, promujące lokalne połączenia kolejowe i korzystanie z tego środka transportu, podsumowano podczas specjalnej konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim. Spotkanie odbyło się 14 października 2015 r.

Szersza relacja z konferencji na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego podkarpackie.pl

 

 

Medale dla obrońców Ojczyzny

27 kwietnia 2017

Medale okolicznościowe „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” przyznane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej otrzymali kolejni weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej: Mieczysław Żygłowicz z Jasła (rocznik 1919) i Jan Sarakun z Rzepedzi (rocznik 1915)

04

Medale wręczyła wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska 9 października 2015 r. Ze względu na stan zdrowia wyróżnionych, uroczystości odbyły się w ich domach rodzinnych: w Jaśle – w obecności burmistrza Ryszarda Pabiana i w Rzepedzi – z udziałem wójta Gminy Komańcza Stanisława Bielawki oraz sołtys wsi Kazimiery Gisy.

10

Rocznica zakończenia II wojny światowej jest czasem, w którym szczególną uwagą zwracamy na bohaterów walczących o niepodległość naszej Ojczyzny. Walczących z bronią w ręku na różnych frontach, w różnych miejscach i w różnym czasie. Ludzie tacy jak pan, panie majorze, nie wahali się stanąć w obronie Ojczyzny, wiedząc, że mogą stracić najcenniejszy dar jakim jest życie. Za to składam panu majorowi najwyższe wyrazy uznania – mówiła wicemarszałek Maria Kurowska podczas wręczenia medalu panu Mieczysławowi Żygłowiczowi. W podobnych słowach wyraziła uznanie dla wybitnych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej oraz dla działalności kombatanckiej panu Janowi Sarakunowi.

z Mieczysławem Żygłowiczem

08

Obydwaj odznaczeni kombatanci nie kryli wzruszenia, dziękowali za pamięć o ludziach, którzy walczyli w obronie Ojczyzny oraz za osobiste przybycie przedstawicieli samorządów na uroczystość wręczenia medalu. Spotkanie było także okazją do wspomnień sprzed 70 lat, ale nie tylko.

06

05 07

W województwie podkarpackim medalem pamiątkowym „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” wyróżnieni zostali: Władysław Haba (Lutoryż), Marian Kosior (Tarnobrzeg), Marcin Krawczyk (Turza), Jan Sarakun (Rzepedź), Władysław Szpyt (Tarnobrzeg), Julian Wojtyna (Białobrzegi), Wacław Zathey (Lubaczów) oraz Mieczysław Jan Żygłowicz (Jasło).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu

Popieram kandydaturę Piotra Uruskiego w wyborach do Sejmu. Lista nr 1, poz. 3.

23 października 2015

Na dukielskim targowisku, tym razem zachęcałam do głosowania na kandydata do Sejmu PIOTRA URUSKIEGO. Lista PiS nr 3. Proszę o głosowanie na PIOTRA – osoby z ziemi jasielskiej, krośnieńskiej, brzozowskiej, sanockiej, jarosławskiej, przemyskiej aż po Lubaczów, czyli z okręgu 22. Pozdrawiam. MK

uru1
uru2

Beata Kempa z poparciem dla Piotra Uruskiego

23 października 2015

W dniu wczorajszym miałam zaszczyt gościć poseł Beatę Kempę, posła Mieczysława Golba – kandydata na Senatora w okręgu Sanok, Jarosław, Przemyśl, Lubaczów, wiceburmistrza Sanoka Piotra Uruskiego -kandydata do Sejmu RP z naszego okręgu 22 i Ewę Kantor – kandydata na Posła z okręgu 23. Wszystkie te osoby bardzo popieram i proszę o oddanie na nich głosów. PIOTRA URUSKIEGO popiera wiele znanych i cenionych przez społeczeństwo osób, w tym Minister Zbigniew Ziobro i Poseł Beata Kempa. Beatka przyjechała aż z Wrocławia aby wyrazić swoje poparcie w mediach.Pozdrawiam!

kemp1
kemp2

Rada Główna Solidarnej Polski – Warszawa, 21.03.2015r.

23 marca 2015

Rada Główna Solidarnej Polski w dniu 21 marca 2015 roku podjęła uchwałę o oficjalnym poparciu Andrzej Dudy jako kandydata w wyborach prezydenckich.
Na podstawie art. 28 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Statutu Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, Rada Główna Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro biorąc pod uwagę, że:
1) Polska potrzebuje silnego Prezydenta, który zapewni sprawne wykonywanie władzy wykonawczej w Polsce i skuteczne reprezentowanie interesów naszego kraju na arenie międzynarodowej;
2) Najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej powinien:
— gwarantować reprezentowanie praw i interesów wszystkich Polaków,
— cechować się szczególnymi przymiotami charakteru takim jak dobroć, honorowość, odwaga, pracowitość, skuteczność, sprawiedliwość i szlachetność,
— dbać o konstytucyjne prawa i wolności obywateli, a w szczególności sprawować pieczę nad tradycyjnym modelem rodziny,
— dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków,
— będąc ugruntowanym w polskiej tradycji, uczestniczyć w budowaniu nowoczesnej i silnej Polski, której głos będzie miał znaczenie tak w Europie, jak i na całym świecie;
Kierując się powyższymi przekonaniami Rada Główna Solidarnej Polski udziela poparcia Panu Andrzejowi Dudzie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

Zbigniew Ziobro
Prezes Solidarnej Polski

 

wwa2
wwa3
wwa4
wwa5
wwa7
/zdjęcia dzięki uprzejmości p. Mariusza Trojaka

Województwo Podkarpackie dofinansowuje odbudowę urządzeń ciepłowniczych w Jaśle

18 marca 2015

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana (17.03) umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Marię Kurowską a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Jaśle, reprezentowanym przez Prezesa Jana Kmiecika o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle”. W wydarzeniu wziął udział Burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

2003153

Historia tego projektu jest dla mnie niezwykła – mówi Wicemarszałek M. Kurowska. – W sierpniu 2010 r., jako burmistrz Jasła, wprowadziłam to zadanie do specjalnego programu pomocowego w związku ze zniszczeniami powodziowymi. Przez kilka lat nic się w tym temacie nie działo, a teraz, gdy znalazłam się po drugiej stronie czyli w Urzędzie Marszałkowskim, udało się nadać bieg temu zadaniu. Z prawdziwą przyjemnością podpisałam umowę o przeznaczeniu prawie 5 mln zł na modernizację sieci ciepłowniczych, gdyż w sumie tyle więcej pieniędzy zostanie w portfelach mieszkańców Jasła. Urządzenia te bowiem musiałyby być i tak odremontowane, ale z pieniędzy jaślan, pozyskanych z większych opłat za dostarczone ciepło.

Prezes J. Kmiecik podkreśla, że bez otrzymanego dofinansowania realizacja projektu nie byłaby możliwa i przedstawia jego zakres: – Wymieniona zostanie sieć ciepłownicza na rury preizolowane o łącznej długości  1931 metrów w obrębie ulic: Krasińskiego, Sikorskiego, Szkolna, Jagiełły oraz Żeromskiego-Konopnickiej. Równolegle z robotami sieciowymi wymianie poddanych zostanie 18 szt. węzłów ciepłowniczych w tym przy ulicach: Szkolnej – 11, Krasińskiego – 3, Sikorskiego – 2 oraz po jednym na ulicy Szajnochy i Szopena.

Burmistrz R. Pabian nie kryje zadowolenia: – Otrzymane dofinansowanie pozwoli na tak długo oczekiwaną modernizację urządzeń ciepłowniczych, a jednocześnie umożliwi powrót do koncepcji budowy parkingu przy obwałowaniu rzeki Jasiołki, pomiędzy ul. K. Wielkiego, a ul. M. Konopnickiej.

Kwota dofinansowania, jaką przekaże Województwo wyniesie 4 mln 992 tys. złotych. Zakończenie Projektu ustalono na IV kwartał br.
/źródło: Urząd Miasta w Jaśle

Flag Counter