Aktualności

Lagging Regions – dokument podpisany!

4 maja 2017

Podkarpackie startuje z nowym, bardzo obiecującym, gospodarczym projektem. To „Lagging Regions”. Dokument w tej sprawie podpisał marszałek Władysław Ortyl, Komisarz ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej Corina Creƫu, wicemarszałek Maria Kurowska oraz przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Adam Hamryszczak (15.04.2016).

2

Komisarz Corina Creƫu mówiła, że cieszy ją wizyta na Podkarpaciu i ma przekonanie, że ten projekt pozwoli naszemu regionowi wykorzystać potencjał, jakim dysponuje.

„Lagging Regions” to inicjatywa, którą podjęliśmy wspólnie w Komisji europejskiej, aby pomóc słabiej rozwiniętym regionom, takim jak województwo podkarpackie. Jestem dumna z powodu jej uruchomienia. Przed nami wiele wyzwań, ale wierzę w powodzenie tego projektu – mówiła Komisarz Corina Creƫu.

Unijna Komisarz chwaliła nasz region, za to jak wiele robimy, aby nasza gospodarka się rozwijała i zachęcała do zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządem, uczelniami i biznesem.

Materiał przygotowany przez Biuro Prasowe UMWP. Pełna relacja na podkarpackie.pl

 

Dyplomaci odwiedzają Podkarpacie

4 maja 2017

Trzydziestu trzech dyplomatów z 29 krajów świata odwiedziło (09.03.2016) Podkarpacie, aby poznać gospodarcze możliwości regionu. Byli to członkowie Klubu Radców Handlowych, istniejącego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wizyta miała zachęcić ich do zainteresowania potencjałem gospodarki regionu oraz pomóc w nawiązaniu lub wzmocnić już istniejące kontakty gospodarcze różnych państw z Podkarpaciem.

5

Nasz region z jednej strony jest głęboko zakorzeniony w tradycji, a z drugiej strony jest bardzo nowoczesny i innowacyjny. Chcemy pokazać dyplomatom z całego świata, którzy nas właśnie odwiedzają, że warto przybyć na Podkarpacie, aby tu zainwestować. Warto też przybyć by, aby wypoczywać, zachwycić się podkarpacką przyrodą jako turysta, po prostu trzeba tu przyjechać, bo jest tutaj możliwość rozwoju. Nasz region bardzo mocno się rozwija.  To tu umiejscowione jest 90 procent polskiego przemysłu lotniczego. Rozwijamy systemy informatyczne, nowoczesne technologie. Aby świat mógł poznać nasze atuty, trzeba organizować takie wizyty. Mam nadzieję, że radcy handlowi odwiedzający nas będą teraz swoistymi ambasadorami Podkarpacia na świecie – powiedziała wicemarszałek Maria Kurowska.

3

Na Podkarpaciu gościliśmy dyplomatów z 29 krajów, z 5 kontynentów. 20 reprezentuje Europę, jeden Australię, po jednym z Ameryki Północnej i Południowej (Meksyk i Brazylia), trzech jest z Azji (Chiny, Malezja, Filipiny) a czterech kolejnych z Afryki (RPA, Maroko, Kongo, Angola). Z grona grupy G20 – najbogatszych państw świata, reprezentowanych jest aż 6 państw Australia, Brazylia, Chiny, Meksyk, RPA i Rosja.

Materiał pochodzi ze strony podkarpackie.pl, na którym można znaleźć relacje ze spotkania.

 

Samorząd zacieśnia współpracę z uczelniami

4 maja 2017

Projekt „lagging regions” ma pomóc rozwinąć Podkarpacie. List intencyjny w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia podpisali dziś (09.03.2016) wicemarszałek Maria Kurowska, Marek Orkisz, rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz Sylwester Czopka, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Intencją sygnatariuszy listu jest podjęcie współpracy w zakresie realizacji projektu „lagging regions” Initiative in Poland, wspólnego przedsięwzięcia Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz Banku Światowego, dedykowanego dwóm polskim regionom, w tym województwu podkarpackiemu. Współpraca polegać będzie w szczególności na inwentaryzacji istniejących zasobów infrastruktury B+R pod kątem możliwości ich wykorzystania przez sektor przedsiębiorstw. Końcowym efektem projektu będzie uruchomienie na bazie dostępnych struktur centrum transferu technologii w URz i PRz, jako zinstytucjonalizowanego podmiotu mającego dostęp do zinwentaryzowanych zasobów infrastruktury B+R.

2

Obecnie trwają negocjacje przedstawicieli regionu z KE, MR i BŚ, których efektem będzie „plan działań dla województwa podkarpackiego” zawierający szczegółowy opis planowanych do realizacji prac. Ostateczna wersja dokumentu zostanie podpisana przez Komisarza ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego w dniu 31 marca 2016 roku w Rzeszowie.

Ogólnym celem inicjatywy „lagging regions„  jest zidentyfikowanie czynników, które uniemożliwiają dostateczny poziom wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w najbiedniejszych  regionach UE. Opracowywany jest zestaw działań mogących przyczynić się do przyspieszenia procesu wyrównywania różnic w poziomie rozwoju między regionami takimi jak podkarpackie, a resztą Unii Europejskiej. Przedsięwzięcia te mogą odbywać się na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.  Efekty inicjatywy i wnioski wynikające z jej realizacji mogą być wykorzystane przy projektowaniu zasad i kierunków polityki rozwoju UE po 2020 roku.

PC
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP

XII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne – Podkarpackie 2016 zapięte na ostatni guzik

4 maja 2017

Światowe Igrzyska rozpoczynają się 27 lutego, galą otwarcia, która transmitowana będzie przez TVP Polonia na cały świat. Galę otwarcia poprowadzą Przemysław Babiarz i Agata Konarska. Rywalizacja  sportowa rozpoczyna się z kolei 29 lutego. Igrzyska zostaną rozegrane aż w ośmiu dyscyplinach sportowych: biathlon (biegi indywidualne i sprinterskie), narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, snowboard, nordic walking, hokej na lodzie, short-track i wielobój łyżwiarski – o szczegółach imprezy mówiła podczas konferencji (26.02.2016) wicemarszałek Maria Kurowska.

 

Dokładne informacje o przebiegu konferencji prasowej na podkarpackie.pl

 

Irlandzki dyplomata z wizytą u wicemarszałek Marii Kurowskiej

4 maja 2017

Wicemarszałek Maria Kurowska spotkała się z Pádraigiem Francisem, Zastępcą Szefa Misji Ambasady Irlandii w Warszawie. Celem spotkania było omówienie promocji Województwa Podkarpackiego w Irlandii podczas drugiej edycji polsko-irlandzkiego festiwalu PolskaEire 2016 r. planowanego w dniach 20-21 maja 2016 r.

Wicemarszałek Maria Kurowska wspomniała, że atutem naszego Województwa jest bezpośrednie połączenie lotnicze Rzeszowa z Dublinem, które otwiera nowe możliwości współpracy i wymiany. Takiemu zbliżeniu pomaga wspólna tożsamość poglądów w wielu kwestiach.

2

Podczas rozmowy zostały poruszone również zagadnienia, które łączą nasz region z Irlandią, podkreślono wyzwania gospodarcze, przed którymi stoi nasz region. Irlandia jest przedstawiana jako wzór kraju, który doskonale spożytkował fundusze unijne. Dlatego też, cenną dla naszego regionu będzie irlandzkie doświadczenie z zakresu wykorzystania funduszu spójności. Ponadto ambasador znacząco podkreślał więzi polsko-irlandzkie, które powstają dzięki licznej polskiej imigracji. Polacy są najliczniejszą grupą imigrantów w Irlandii, a język polski jest najczęściej używanym językiem obcym.

Mariusz Stec
dep. Promocji i Współpracy Gospodarczej
fot. Michał Mielniczuk

 

Jak ciekawie i intrygująco szukać wiedzy? Wizyta studyjna w polskich centrach nauki

4 maja 2017
Jak wygląda oferta, na jakich zasadach funkcjonują? Urzędnicy oraz przedstawiciele podkarpackich środowisk popularyzujących naukę wśród młodzieży, szukali odpowiedzi na te pytania zwiedzając najpopularniejsze w Polsce centra nauki.
W wyjeździe studyjnym, który odbył się na początku lutego wzięła udział wicemarszałek Maria Kurowska. Wśród jego uczestników znalazły się osoby reprezentujące Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Politechnikę Rzeszowską, Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes”, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz klaster „Informatyka Podkarpacka”.
3
Celem wyjazdu, który odbył się z udziałem Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Marii Kurowskiej,  było zapoznanie się uczestników z genezą powołania, specyfiką funkcjonowania oraz ofertą edukacyjną wybranych, działających w kraju centrów edukacji. Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą na rozpoczęcie procesu tworzenia, możliwie na najwyższym poziomie, centrum nowoczesności i edukacji nieformalnej w województwie podkarpackim.

Na temat zbiorniku Kąty-Myscowa na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

4 maja 2017

Podczas sesji (28.12.2015 r.) radni przyjęli stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące zaniechania planów wykonania suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Kąty – Myscowa” i podjęcia działań zmierzających do kontynuowania realizacji budowy zbiornika retencyjnego w tym miejscu. W projekcie Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły zaprezentowana została zmiana obecnej funkcji zbiornika „Kąty Myscowa”, planowanego jako zbiornik retencyjny na suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Sejmik Województwa Podkarpackiego zdecydowanie sprzeciwia się tej propozycji. Wicemarszałek Maria Kurowska uzasadniała podczas obrad stanowisko województwa.

Relacja z sesji na stronie podkarpackie.pl

 

Rozwijamy współpracę z partnerami z Chin

4 maja 2017

Pozyskanie informacji na temat kierunków rozwoju branży turystycznej w Polsce i Chinach oraz wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne produkty turystyczne to główne tematy spotkania, które odbyło się 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podkarpackiej delegacji przewodniczyła wicemarszałek Maria Kurowska, natomiast stronie chińskiej – Lan Tianli, wicegubernator Kuangsi-Czuang, regionu partnerskiego Województwa Podkarpackiego

Spotkanie rozpoczął Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. Jego uczestnikami byli również przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej na czele z dyrektorem Departamentu Instrumentów Marketingowych Barbarą Tutak.

2

Naszych partnerów z Chin zainteresowała przede wszystkim prezentacja podkarpackich doświadczeń i projektów w odniesieniu do rozwoju turystyki zdrowotnej. Z kolei region Kuangsi może się pochwalić ogromną liczbą turystów zagranicznych – ponad 4 miliony – którzy każdego roku odwiedzają ten zakątek Chin. Na zakończenie spotkania wicegubernator Lan Tianli zaprosił jego uczestników na przyszłoroczną edycję targów handlowych Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo – Wschodniej ASEAN.

Województwo Podkarpackie i Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang łączy podpisane
18 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Porozumienie o ustanowieniu partnerskich relacji. W ramach zawartej umowy partnerzy zobowiązują się do wymiany praktyk i współpracy m.in. w obszarze gospodarki, handlu, nauki i techniki, kultury, edukacji, sportu, zdrowia, a także zasobów ludzkich w celu promowania wspólnego dobrobytu i rozwoju.

1

Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang, położony w południowej części Chin, jest jednym z pięciu etnicznych autonomicznych regionów chińskich i może poszczycić się najbardziej urokliwymi krajobrazami górskimi, rzecznymi oraz nadmorskimi kurortami. Pod jurysdykcją regionu znajduje się 14 prefektur i 109 powiatów zajmujących 236.700 km² powierzchni lądowej oraz 129.300 km² powierzchni wodnej. Stolicą regionu jest miasto Nanning, znane jako „Zielone miasto Chin”. Region zamieszkuje około 54 miliony mieszkańców.

Piotr Kwaśniak
Kancelaria Zarządu UMWP

Debata nad projektem budżetu województwa

28 kwietnia 2017

Debata nad projektem budżetu dla Podkarpacia na 2016 rok oraz złożenie ślubowania przez nowych radnych województwa – to najważniejsze tematy XVI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która odbyła się 30 listopada 2015 r.

Sesja rozpoczęła się od ślubowania nowych radnych województwa – Anny Huk, Ewy Leniart, Jacka Kotuli i Sławomira Miklicza.

Zasiedli oni w sejmikowych ławach w miejsce dotychczasowych radnych – Anny Schmidt –Rodziewicz, Mieczysława Miazgi, Wojciecha Buczaka oraz Joanny Frydrych, którzy po ostatnich wyborach parlamentarnych reprezentują Podkarpackie w Sejmie RP.

Pełna relacja z sesji na stronie podkarpackie.pl.

 

 

Zmiany w zarządzie i prezydium sejmiku województwa

28 kwietnia 2017

Na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która odbyła się 30 października 2015 r., radni wybrali nowego przewodniczącego sejmiku oraz wicemarszałka. Pracą radnych będzie teraz kierował Jerzy Borcz, a w zarządzie ponownie – tym razem jednak w fotelu wicemarszałka – zasiądzie Bogdan Romaniuk.

Szersza relacja z wydarzenia na stronie podkarpackie.pl.

 

 

Flag Counter